LA MIREȘTI A FOST REAPRINSĂ LUMINA VIE A NEAMULUI ROMÂNESC
  Dumunică, 27 octombrie 2013, în satul Mirești s-a desfășurat Festivalul comunităților românești cu ginericul ,, LUMINA VIE A NEAMULUI ROMÂNESC,,

Activitatea dată se încadrează în planul de acțiuni pe care Primăria Mirești le va derula în cadrul Proiectului „Prin promovarea culturii și tradițiilor – spre dăunuirea spiritualității româ...nești”. Proiectul  va fi implementat de către Primăria comunei Mirești în colaborare cu APP „Speranța Mirești” , iar în cadrul lui vor fi demarate un șir de activități și acțiuni, care vor contribui la cunoașterea, revitalizarea, promovarea și valorificarea patrimonului cultural tradițional din regiunea dată. Proiectul va promova Cultura tradițională, care este un alt drum spre modernitate, prin creșterea capacităților de comunicare și exprimare artistică a grupului țintă pentru promovarea și cunoașterea valorilor culturii populare tradiționale; cunoașterea locului pe care cultura populară autentică îl ocupă în cadrul culturii moderne universale.  Festivalul a fost deschis de domnul Nicolae VRANCEA, Primar de Mirești, care a menționat, că revitalizarea și promovarea tradițiilor naționale este o cauză a tuturor, în mod special a celor care pot lua decizii și contribui nemijlocit la perpetuarea artei tradiționale, conservarea tradițiilor. Drumul spre organizarea acestui Festival de Câmpie a fost unul foarte anevoios, Primăria comunei fiind în situația de a prefinanța activitățile și așa cum cunoaștem situația financiară a marii majorități a administrațiilor lasă de dorit, și ele nu-și pot permite  să finanțeze anumite activități, chiar dacă ele au o valoare culturală incontestabilă. Spre regret, nici autoritățile administrației publice raionale, care categoric au refuzat să susțină eforturile temerare ale Primăriei Mirești, și care nici nu au participat la eveniment, nu au sesizat că Omul nu are nevoie doar de drumuri, apă și canalizare, spitale etc , că El, Omul este o ființă vie care aspiră la sublim, frumos, spiritual. Și cum lumea nu este fără Oameni buni, s-a reușit să se depășească pericolul de a nu organiza acest eveniment, care cu siguranță va deveni o Carte de vizită a raionului și a localității date. Alexandru BOTNARI, Primar de Hâncești, prezent la eveniment s-a arătat extrem de entuziasmat de organizarea Festivalului de Câmpie, care pentru Republica Moldova și raionul Hâncești este ceva în premieră și inedit. Un Popor trăiește și se perpetuiază în timp doar prin oamenii și tradițiile sale, și așa cum veșnicia s-a născut la sat, și-a exprimat certitudinea că Festivalul va avea o viață lungă.    Gheorghe POSTICĂ, Vice Ministru al Ministerului Culturii a reiterat faptul, că tradițiile populare sunt acel fir roșu, care vor permite fiecărui neam să-și păstreze identitatea, să arhiveze pierlele sufletești cum sunt cântecele, doinele, dansurile românești. Un Popor are un trecut și un prezent, dar aspirațiile țin de viitor. Generațiile noastre trebuie să preia aceste valori, care spre regret, încep a se pierde în negura vremilor. Este extrem de important ca fiecare autoritate publică locală să acorde o atenție importantă și acestor aspecte, chiar dacă se știe că problemele economice sunt enorme. Ion TULBU, Secția Cultură și Turism, CR Hâncești  a menționat faptul, că instituția pe care o reprezintă este mereu de veghe asupra promovării acestor valori și a mulțumit celor care au participat pentru marea dragoste pe care o poartă pentru arta și tradiția autohtonă. Festivalul a reunit promotori ai tradițiilor autentice naționale atât din raionul Hâncești ( Mirești, Pașcani, Bujor,Leușeni,Migir,Lăpușna,Șipoteni,Cărpineni), cât și din raioanele Nisporeni ( Șișcani) și Leova  ( Tochile –Răducani).  Participanții și cei prezenți au avut inedita ocazie să-i admire cântând pe Nicolae și Isidor GLIB, faimoșii cântăreți ai neamului nostru. Unul câte unul au alinat auzul și văzul sătenilor ansamblurile și colectivele muzicale prezente la Festival. Festivalul a fost moderat de neobositele promotoare a valorilor artistice și culturale Ana DUMITRAȘCU și Valentina COTOROBAI de la Direcția Cultură și Turism și Directorul casei de cultură din Mirești ,Oleg Malenchi. Proiectul „Prin promovarea culturii și tradițiilor – spre dăunuirea spiritualității românești” se desfășoară grație suportului financiar acordat prin Programul de Finanțare al Departamentului Pentru Relații cu Românii de Pretutindeni, compartimentul Cultură ,, Constantin Brâncuși,,, de Guvernul României, având drept scop creșterea capacității de comunicare și exprimare artistică a grupului țintă prin promovarea și cunoașterea valorilor culturii populare tradiționale, specifice zonei date și cunoașterea locului pe care cultura populară autentică îl ocupă în cadrul culturii moderne universale. Obiectivele specifice ale proiectului constau în:   Însușirea unor aptitudini și deprinderi de tradiții și obiceiuri populare;  Cunoașterea și însușirea valorilor etnografice în zona Mirești;   Conștientizarea valorilor multiculturalității din zona dată prin cunoașterea alorilor etnografice specifice românilor;   Cunoașterea metodelor și mijloacelor specifice prin care aceste valori pot fi integrate în circuitul valorilor culturale europene;   Însușirea unor metode, mijloace și deprinderi artistice folositoare în cadrul activităților ulterioare cu tinerii. Activitățile proiectului vor cuprinde un  Curs de cultură populară, un Atelier meșteșugăresc, un Festival de Câmpie ,, LUMINA VIE A NEAMULUI ROMÂNESC,, Festivalul  și-a atins scopul – au fost prezentate și promovate tradițiile folclorice autentice amenințate de dispariție ale românilor din localitățile a trei raioane, în special a muzicii, cântecelor și a jocurilor populare.  Festivalul are caracter de „Ultima oră” deoarece sunt tot mai puțini cunoscători ai valorilor arhaice autentice, timp în care mass-media promovează o cultură populară artificială. Cei care au participat la acest eveniment au menționat, că Festivalul a contribuit la creşterea vizibilităţii comunităţilor participante, a stimulat interesul pentru tradiţiile şi obiceiurile etnice specifice comunităţilor implicate în proiect ( mai ales în rândul tinerilor şi copiilor). Organizatorii evenimentului vor arhiva materialele tradiţionale culese de-a lungul programului de la purtători de valori populare și le vor disemina şi în afara ariei de acoperire a proiectului. În final, ași dori să menționez că am reușit să atingem obiectivele pe care ni le-am propus și anume: elevii și tinerii din comunitatea noastră au însușit unele aptitudini și deprinderi de tradiții și obiceiuri populare, au avut ocazia să cunoască și însușească  valorile etnografice în zona Mirești. Acum toți avem o sarcină importantă – să contribuim în comun la conștientizarea valorilor multiculturalității din zona dată prin cunoașterea valorilor etnografice specifice și a metodelor și mijloacelor specifice prin care aceste valori pot fi integrate în circuitul valorilor culturale europene. Proiectul propus va avea ca un rezultat final organizarea anuală a unui eveniment inedit  “ Festivalul comunităților Românești”, ce se va organiza de Hramul Bisericii “Precuvioasa Sfînta Parascheva”. 
Primar de Mirești, Nicolae VRANCEA